Profile

Join date: Dec 27, 2021

About

Bầu ươm cây cảnh, cây giống trước khi sang chậu hoặc trồng đại trà của bà con nông dân, nhà vườn, với mỗi bầu ươm giúp bà con nông dân dễ dàng chăm sóc #tuibauuomcay #giongrausachcom

Website: https://www.atlasobscura.com/users/tuibaucay

Twitter: https://twitter.com/giongrausachcom


Reddit: https://www.reddit.com/user/giongrausach_com


Instagam: https://www.instagram.com/giongrausach_com/


Pinterest: https://www.pinterest.com/giongrausachcom/_saved/


Tumblr: https://giongrausachcom.tumblr.com/


Blog: https://www.blogger.com/profile/17883145477214219230


Diggo: https://www.diigo.com/profile/giongrausachcom


Trello: https://trello.com/giongrausach_com/activity


Hatena: https://profile.hatena.ne.jp/giongrausach/


Gab: https://gab.com/giongrausach


L
le thu huong

le thu huong

More actions